SPORT TRAINING

FRANCISCO SEIRUL·LO VARGAS
www.entrenamientodeportivo.org
www.educacionmotriz.org

CARLO VITTORI & RAFA MARTÍN ACERO
www.cienciaatletica.com
www.cienciaatletica.org

JORDI PORTA I MANZAÑIDO
www.salutiesport.com

HUMAN MOVEMENT TEAM
www.motricidadhumana.com

 

APPLLIED MOVEMENT SCIENCES

BENGT SALTIN
www.exercisephysiolgy.net

RAMON SEGURA CARDONA
www.fisiologiadeportiva.com/
www.nutricionydeporte.org

ATKO VIRU
www.sportbiochemistry.com

JOEL STAGER & DAVE TANNER
www.sportphysiology.com

ANTONI BALAGUÉ LÓPEZ
www.humanphysiology.org

PAAVO V. KOMI & DAVE KOCEJA
www.neuromuscularscience.com

JESÚS DAPENA & XAVIER AGUADO
www.sportbiomechanics.com
www.biomecanicadeportiva.com

JOSÉ LUIS PARREÑO
www.clinicalbiomechanics.org

MOVEMENT EDUCATION TEAM
www.physicaleducation.eu
www.educacionmotriz.com

NATIVIDAD JIMÉNEZ SERRADILLA
www.pedagogicalservices.com

T-BOW TEAM
www.t-bow.net

 © 2016 KinesiologySciences.com